Tag Archives: मिङगिठे

दिनेश शर्मा, मिङगिठे, २०७५ साउन २१ । भिङगिठे मा बिमा आइतबार बिद्यालय ब्यवस्थापन समिती गठन भएको छ। एक बर्ष अगाडि नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालय को…